Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

HANKORTEC Oy:n takuuehdot

Voimassa 13.11.2013 alkaen toistaiseksi.

HANKORTEC Oy myöntää kaikille toteuttamilleen asennuksille kahden (2) vuoden takuun.
Takuu kattaa HANKORTEC Oy:n toteuttamissa asennuksissa mahdollisesti ilmenevien vikojen,
virheiden tai puutteiden veloituksettoman korjauksen takuuaikana.

Kahden (2) vuoden takuu koskee myös kaikkia HANKORTEC Oy:n asennustarvikkeita, jotka ovat
hankittu ko. yrityksen kautta. Takuu koskee laitteissa takuuaikana ilmenneitä valmistus- ja materiaalivikoja. Takuu ei kata normaalista kulumisesta tai väärinkäytöksistä aiheutuneita vikoja, eikä esimerkiksi valaisimien valonlähteitä kuten polttimoita tai loisteputkia, akkuja, paristoja, kiukaan vastuksia tai muita kuluvia osia.

HANKORTEC Oy:n aliurakoitsijoiden käyttämien (lähinnä antenni- ja teleasennukset) toteuttamat asennukset sekä heidän käyttämänsä tarvikkeet eivät kuulu takuun piiriin, vaan niiden suhteen noudatetaan ko. aliurakoitsijan omia takuuehtoja ja -käytäntöjä, vaikka kyseiset tuotteet ja palvelut olisi laskutettu HANKORTEC Oy:n kautta.

Mikäli asiakas havaitsee asennuksessa tai komponentissa vian, virheen tai puutteen, on hänen
ilmoitettava asiasta viipymättä HANKORTEC Oy:lle. Takuun perusteella suoritetaan veloituksetta takuun aikana todetun ja sen piiriin kuuluvan vian korjaus tai viallisen komponentin vaihto uuteen vastaavaan viimeistään kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun asiakas on ilmoittanut asiasta HANKORTEC Oy:lle.

Mikäli asiakas on avannut laitteen (tai sen kuoren), virheen katsotaan johtuneen asiakkaasta
johtuvasta seikasta, ellei muuta osoiteta. Epäolennaiset virheet tai poikkeamat tuotteessa, jotka
ovat merkityksettömiä laitteen arvoon ja tarkoituksen mukaisen käytön kannalta, eivät kuulu
takuun piiriin.

HANKORTEC Oy:n myöntämä tuotetakuu ei heikennä tuotteen valmistajan myöntämiä alkuperäisiä takuuehtoja, vaan ainoastaan mahdollisesti parantaa niitä esimerkiksi pidentämällä valmistajan myöntämää alkuperäistä takuuaikaa. HANKORTEC Oy:n myöntämä takuu ei rajoita kuluttajan lakiin perustuvia oikeuksia. Takuuaika alkaa siitä päivästä, kun kyseinen tuote tai asennuskokonaisuus on laskutettu asiakkaalta (laskun päivämäärä).